Marhaban Ya Ramadhan

Di bulan yang suci ini, kita sebagai umat islam diwajibkan berpuasa selama 1 bulan. Barang siapa yang menjalankan puasa itu selama 1 bulan penuh dengan penuh keikhlasan di dalam dirinya, insya allah akan mendapat berkah dan hidayah dari yang maha agung dan maha tunggal Allah SWT.

Allah berfirman :

hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas prang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) diwajibkan membayar fidyah.

Yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya dan berpuasa lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya.

Jika kita menyimpulkan isi dari firman tersebut, maka penjelasannya seperti ini. Allah tidak akan menyulitkan kita dalam menjalankan berpuasa di bulan Ramadhan, jika kita memang tidak mampu atau memang mempunyai hal sesuatu yang mengakibatkan kita tidak berpuasa, maka kita bisa menggantinya pada hari yang lain, sebanyak hari yang telah anda lewati (tidak berpuasa).

Jika kita tidak mampu untuk menggantinya dengan berpuasa, maka kita diwajibkan fidyah ke fakir miskin, yaitu memberi makan kepada fakir miskin. Subhanallah (maha suci Allah). Allah mengajarkan kepada umatnya tanpa menyulitkan kita dalam beribadah kepada-Nya.

Semoga ..di dalam bulan yang penuh rahmat dan hidayah ini, kita mendapatkan berkah dan karomah dari Allah SWT. Apalagi kita mendapatkan malam 1000 malam-nya, segala permintaan kita akan dikabulkan dan diijabah oleh Allah SWT. Amin.

Saya (ichuell) beserta keluarga, memohon maaf kepada semua...jikalau ada salah kata, perbuatan, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Biar puasanya lebih afdol dan mendapatkan ketenangan bathin dalam menjalankannya. Amin

No comments:

Post a Comment

Spam comment will be deleted...!!